×

Skórnice

dendronica - ogrody, zielen krakow, bochnia

Projekt obejmował:

  • analizy historyczne
  • inwentaryzacja dendrologiczna parku
  • koncepcja adaptacji starych zabudowań folwarcznych
  • projekt układu komunikacyjnego
  • projekty małej architektury oraz budowli ogrodowych
  • projekt zieleni

Opis:

Koncepcja powstała z potrzeby wyszukania i przedstawienia możliwych rozwiązań na zaadoptowanie zabytkowego założenia dworsko parkowego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w postaci Domu Weselnego wraz z hotelem.

 

 

skórnice, pałac, rewitalizacja,
skórnice, pałac, rewitalizacja,