Nasz fanpage na facebook-u google_plus_fanpage pinterest_fanpage youtube_channel

Terminologia:

Projekt koncepcyjny - pierwszy etap procesu projektowego mający na celu zobrazowanie pomysłów projektanta. W opracowaniu takim projektant nie skupia się na konkretnych liczbach lub rodzaju wykorzystanych materiałów (chyba , że pomysł tego wymaga) tylko przedstawia wstępny szkielet ogrodu. Koncepcja określa jakie użyć zestawienia kolorystyczne lub jakie formy (pokroje) roślinne wykorzystać.

Koncepcja składa się z wirtualnego spaceru oraz kilkudziesięciu wizualizacji.

Dla wierniejszego odzwierciedlenia przyszłego ogrodu wizualizacje koncepcyjne mogą przedstawiać elementy nie objęte projektem np. budynki, wiaty, baseny, meble ogrodowe itp.

Wizualizacja - perspektywiczne przedstawienie koncepcji. Wizualizacja może być rysunkiem odręcznym lub wygenerowanym obrazem cyfrowego modelu ogrodu (ogrodu 3D).

Wirtualny spacer - rodzaj wizualizacji ogrodu przedstawionej w postaci animacji komputerowej; animacja jest zapisana w formacie .avi, który można odtworzyć na dowolnym komputerze, tablecie lub na smart TV.

Projekt wykonawczy - jest uszczegółowieniem projektu koncepcyjnego. W jego skład wchodzą różnego rodzaju rysunki techniczne przedstawiające m.in.: rzuty poziome ogrodu, przekroje, detale. Dodatkowym elementem jest opis projektu, wykorzystanych materiałów ich wymiary, ilość, kolory.

W przypadku większych i bardziej złożonych ogrodów niezbędne są dodatkowe rysunki niekiedy w bardzo małej skali, aby móc dokłądnie wykonać dany element (np. rabata bylinowa, schody terenowe, altana).

Wszystko ma na celu jak najdokładniejsze przedstawienie i opisanie poszczególnych elementów ogrodu osobie lub firmie, która będzie go realizowała. 

cennik usŁug


Orientacyjne ceny standardowego projektu ogrodu w zależności od jego wielkości:

 • 100m² - 2000zł
 • 1000m² - 2600zł
 • 2000m² - 3400zł
 • 3000m² - 4100zł
 • 5000m² - 5300zł
 • 7000m² - 6600zł
 • 10000m² - 8300zł

Standardowy projekt ogrodu obejmuje:

 • inwentaryzacja terenu - 5-10 punktów pomiaru np. budynki, drzewa
 • 2 koncepcje ogrodu
  • wirtualny spacer ukazujący ogrody w dzień i w nocy
  • od 20-60 wizualizacji perspektywicznych
 • plan zagospodarowania ogrodu - zwymiarowany rysunek w skali
  • układ podjazdu wraz ze ścieżkami i placami
  • rozmieszczenie małej architektury ogrodowej - plac zabaw, altana, pergola
  • rozmieszczenie oświetlenia
  • zestawienie ilościowe oraz powierzchniowe wykorzystanych materiałów
 • plan nasadzeń - rysunek w skali
  • zastosowana roślinność na ogrodzie
  • zestawienie ilościowe roślin
 • rysunek detalu - np. altana zaprojektowana indywidualnie
 • część opisowa
  • przedmiar i dobór wykorzystanych materiałów
  • opis technologii wykonania prac

Na cenę projektu ogrodu wpływa:

 • wielkość ogrodu
 • liczba roślin istniejących na terenie przyszłego ogrodu
 • liczba elementów małej architektury mająca znaleźć się w przyszłym ogordzie
  (altana, grill, pergola, murek oporowy, podjazd, alejki, itp.)
 • ukształtowanie terenu
 • stopień złożoności zleconego zadania
 • liczba spotkań na terenie ogrodu (cena dojazdu do klienta 1zł/km)

W przypadku zamówień instytucjonalnych ceny są ustalane indywidualnie.


dendronica | o nas | oferta | projekty | linki | kontakt