Nasz fanpage na facebook-u google_plus_fanpage pinterest_fanpage youtube_channel

OFERTA:

Zajmujemy się szeroko pojętym projektowaniem przestrzeni ogrodowych oraz terenów zieleni publicznej. Nasza oferta obejmuje:

  • projektowanie zieleni

ogrody tematyczne

ogrody historyczne

zieleŃ publiczna

kwietniki oraz rabaty

  • projektowanie maŁej architektury ogrodowej

o konstrukcji drewnianej

o konstrukcji murowanej

elementy wodne

nawierzchnie Z kostki brukowej

 


OFERTA USŁUG DLA FIRM :

Zapraszamy firmy deweloperskie, budowlane, pracownie projektowe oraz różnego rodzaju instytucje do współpracy. Oferujemy swoje usługi w zakresie wykonywania dokumentacji, które towarzyszą nowopowstającym inwestycjom:

  • dokumentacje pod inwestycje

inwentaryzacje dendrologiczne

gospodarki drzewostanu - wyznaczanie kolizji z projektowanymi inwestycjami; analizy gatunkowe, wiekowe, itp.;

projekty terenÓw zieleni - nakładki na plany zagospodarowania terenu zawierające układ przestrzenny i szatę roślinną;

 


Sprawdź jak wygląda proces projektowy

i współpraca z Nami:


Przejdź się wśród kwitnących krzewów ogrodu ... Usiądź przy ognisku kominka ... Posłuchaj szmeru wody dobiegającego ze strumienia ...

Wirtualny spacer pozwoli spojrzeć na Twój Ogród zanim jeszcze powstanie.proces projektowy:

Proces, podczas którego powstaje dokumentacja dla ogrodu przebiega według niniejszego schematu:

ETAP 1 - spotkanie na terenie inwestycji; wywiad z inwestorem; analiza nasłonecznienia, podłoża, powiązań widokowych na działce; pierwsze sugestie, pomysły, inspiracje, itp.; inwentaryzacja terenu; na tym etapie najlepiej przygotować kopie podkładu geodezyjnego lub innego planu zawierającego granice, budynki i sieci podziemne działki; zawarcie umowy na dalsze prace projektowe;

ETAP 2 - przedstawienie projektu koncepcyjnego w postaci wirtualnego spaceru (animacja 3D) po przyszłym ogrodzie; koncepcja oprócz animacji zawiera kilkadziesiąt wizualizacji perspektywicznych projektowanego ogrodu; dyskusja nad pomysłami; ewentualne poprawki; po zatwierdzeniu koncepcji przechodzimy do następnego etapu...

ETAP 3 - wykonanie projektu wykonawczego; rysunki techniczne stają się uszczegółowieniem projektu koncepcyjnego; projekt na tym etapie zawiera wszelkie informacje dotyczące technologii wykonania poszczególnych elementów ogrodu, jak np.: konstrukcji altan, budowy murków oporowych, schodów terenowych czy szczegółowy plan nasadzeń;

 


Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

 

Cały proces projektowy dąży do stworzenia odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli Państwu na realizację projektu własnym nakładem pracy lub będą mogli Państwo skorzystać z oferty firm wykonawczych przez Nas poleconych.

Projekt wykonawczy ogrodu jest swojego rodzaju poradnikiem "jak zbudować swój ogród", dzięki któremu osoby chcące osobiście uczestniczyć w procesie tworzenia własnej zielonej przestrzeni, bez trudu odczytają wskazówki jak to zrobić.

Budujesz Dom? Pomyśl już teraz o Ogrodzie!

W przypadku, gdy działka z przyszłym ogrodem jest nowa, a dom mieszkalny jest dopiero w budowie, część prac związanych z bardziej skomplikowanymi obiektami (tj. fundamenty, ogrodzenia, ścieżki, itp.) można zlecić firmie budującej dom lub innej lokalnej firmie budowlanej. W innym przypadku, realizacji projektu może podjąć się firma wykonawcza polecona przez Nas.

Dzięki kompletnemu projektowi ogrodu można podzielić jego realizację na kilka etapów, rozłożonych nawet na kilka sezonów. W zależności od posiadanych środków jakimi Państwo dysponują w danym czasie można sukcesywnie wykonywać kolejne elementy ogrodu, a posiadany projekt nie pozwoli na wprowadzenie nieprzemyślanych pomysłów, które najczęściej powodują dysharmonię i nieporządek. Źle przemyślany ogród może skutkować m.in.: ograniczeniem światła dziennego w domu, trudnościami w manewrowaniu samochodem na podjeździe lub nieprawidłowym doborem stanowiska dla roślin (mniejsze kwitnienie i owocowanie, wybujałość dużych roślin, zamieranie).

 


Cennik usŁug oraz terminologia


dendronica | o nas | oferta | projekty | linki | kontakt